Afdruk

K&K Petfood GmbH
(Frostfutter-Vertrieb)
Ackerstrasse 4
19348 Perleberg
Deutschland

Bedrijfleiders:
Thomas Telaar
Pieter c. Maat

Tel: 0049-(0)3876-3073810
Fax: 0049-(0)3876-3073829

Telefoon tijden,
Maandags tot vrijdags: 08:00-15:00 uur

E-mail:
info@frostfutter-vertrieb.de

Kadasterrechtbank:
Amtsgericht Neuruppin – HRB 6104
Steuer nr.: 052/112/02221
USt-Id-nr.: DE219612131

Veterinair-vergunningsnr.:
DE 12070002613

Platform van de EU commissie voor online Geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

K&K Petfood GMBH Aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actuealiteit , correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de K&K Petfood GmbH die verwijzen naar schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn voor zover niet opzettelijke of door grove nalatigheid van de zijde van de K&K Petfood GmbH in principe uitgesloten. De K&K Petfood GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, gedeelten van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief aan te passen.

Links en verwijzingen
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina's ("Links"), die buiten de verantwoordelijkheid van K&K Petfood GmbH ligt treedt de aansprakelijkheids-verplichting pas in werking, als de K&K Petfood GmbH kennis heeft van de inhoud. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft de K&K Petfood GmbH geen invloed.

Daarom distantieert zich de K&k Petfood GmbH hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte/gekoppelde pagina's die werden gewijzigd nadat de koppeling werd ingesteld. Deze verklaring geldt voor alle (binnen het eigen internetaanbod) links en verwijzingen evenals voor vreemde vermeldingen.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke weergegeven informatie, is alleen de aanbieder van de website is aansprakelijk waarnaar werd verwezen, niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en Merkenrecht
De K&K Petfood GmbH probeert in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte documenten en van de door hen zelf gemaakte documenten of licentie-vrije documenten aan te houden. Alle binnen het Internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen zonder beperking voor de bepalingen van de geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars.

Uit vermelding is niet te concluderen dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de K&K Petfood GmbH zelf gecreëerde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina's. Verveelvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de K&K Petfood GmbH niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit deze pagina wordt verwezen. Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst van de geldende wetgeving niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de overige delen van het document, blijven andere delen van dit document en hun inhoud en de geldigheid hiervan onaangetast.

Extra Beeldbron

© javier brosch - Fotolia.com © Barbara Helgason - Fotolia.com © Eric Isselée - Fotolia.com
© Željko Radojko - Fotolia.com © Fly Dragonfly - Fotolia.com © Natallia Vintsik - Fotolia.com
© Maruba - Fotolia.com © Kurapatka - Fotolia.com © Soloviova Liudmyla - Fotolia.com


Receive a € 5 newsletter discount